Bài ViếT Phổ BiếN, 2019

Tái chế xốp

Vật liệu mà xốp xốp được làm từ polystyrene. Polystyrene được sử dụng trong đóng gói vật liệu, hộp đựng thực phẩm và làm đệm để đóng gói các thiết bị lớn.